Image (350x350)

Last visitors

Image (139x139)
Image (350x350)
Image (350x350)
Image (139x139)
Image (350x350)
Image (350x350)


Jesper Staun

Ideas

next previous

Rum med oplevelser

16/06/15 rating_item_inactiverating_item_inactiverating_item_inactiverating_item_inactiverating_item_inactive (0)
 
 

About meLiving in Nivå
Arkitekt
arkitekt@jesperstaun.dk
 
1975 -
Cand. arch. Jesper Staun MAA

WallYou have to be logged in to post a message.
Image (350x350)
povl erik geddeliked
Image (350x350)
Jesper Stauncommented on Ørestad

. "Det er vores forståelse af opgavekrævende, at der findes en problematik ved at skabe et rum der skal indbyde til et længerevarigt besøg. Her er det vores opfattelse at man nettop ved hjælp af naturen, og ingen brug af overflødige genstade, vil danne de perfekte rammer for at de besøgende ikke skal søge efter en årsag til at opholde sig på området, men blot bliver fristet til at besøge det grønne vådrum." Dette er en kopi fra Hans Christian Pham. Udtalelsen er principielt korrekt og kan bruges world wide. Bare ikke lige i denne konkurrence, hvor alt består af beton og et par striber vand. Vores opgave er at lappe / reparere på de faktiske forhold. .

Image (350x350)
Jesper Staunliked
Image (350x350)
Jesper Staunliked
Image (350x350)
Ole Sønderby Petersenliked
Image (350x350)
Jesper Staun

Afsluttende bemærkninger. Når denne konkurrence udskrives, er det fordi der er en erkendelse af, at "noget" ikke fungerer. "Noget", et forsøg på at afdække kendsgerningerne. Kendsgerninger: Området er et fladt lavtlandsområde. Området er forblæst. Infrastrukturen planlægges længe inden udstykning. Infrastrukturen planlægges alene ud fra rationelle principper. Er det forkert? Principielt nej. Alternativet? I stedet for at planlægge alene med lige linjer, som er langt det nemmeste, burde man have overvejet alternativer. Med den viden, nævnt under "kendsgerninger", burde man have haft en kritisk holdning til det grundlæggende plansystem. Kritikken rettes først og fremmest mod den tidlige overordnede planlægning Mod de byplanlæggere, der har garneret salgsmaterialet med et teoretisk miljø. De bygherrer, der alene tænker i profit. De arkitekter, der ukritisk bygger deres monumenter. Er det korrekt at en metrolinje absolut skal være lige? Er det korrekt, at det tilhørende kanalsystem skal følge en metrolinje? Er det korrekt, at bygninger ligeledes skal planlægges efter en lige linje? Er det korrekt alene at fokusere på tårnbyggeri? Er det korrekt, at uderum er nedprioriteret? Er det korrekt, alene at fokusere på enkeltsiloer? Er det korrekt alene at fokusere på enkeltheder, og ikke helheden? Jeg er overbevist om, at alle spørgsmål vil blive besvaret med et NEJ. For mig er planlægningen og forløbet uforståelig. Vind kan ikke standses, men den kan bremses. Vælger man, som man har gjort, at bygge vindtunneller, kan det kun gå galt. Konkurrencen er et udtryk for, at det er gået galt. Publikum / borgerne bliver nu borgerinddraget i en "demokratisk" reparationsproces. Det er nu ikke lige de ord der er anvendt. En stor mængde interessante detailløsninger er kommet på bordet, men det er næppe muligt, at løse de fundamentale problemer, uden at økonomien i hele grundlaget, bliver sat i skammekrogen.