Start About the competition Jury Ideas Contributors

dogmeRUM2015

Om at realiserer sine drømme, fortalt igennem et særligt rum, inspireret af "Dogme95".

Om at realiserer sine drømme, fortalt igennem et særligt rum, inspireret af filmens "Dogme95".

Hvidovre som filmby er fortællingen om at realisere sine drømme, nemlig fortællingen om at skabe et helt særligt sted for filmkultur og filmproduktion i Hvidovre. Det er fortællingen om at tro på sin idé og sig selv, om at turde begive sig afsted ud på rejsen efter den og realisere den. Det er fortællingen om at betræde det ukendte, at udfordre sig selv og om at tage favntag med noget ufatteligt komplekst, når det dukker op hed ad vejen. 

”dogmeRUM2015” udtrykker igennem det fysiske rum denne fortælling, som samtidig bliver til byen Hvidovres fortælling og til alle Hvidovreborgeres individuelle og kollektive fortælling. 

Inspireret af filmens Dogme95 er "DogmeRUM2015” en sammenstilling af helt ens elementer, en sammenhængende kæde, en kompleks form sammensat efter et enkelt princip - et regelsæt - der medvirker til at opnå et præcist og enkelt rummeligt udtryk. 

Ligesom dogmefilmen retter opmærksom mod filmens indhold og ikke mod effekterne – er ”dogmeRUM2015” et enkelt, let aflæsbart rum dannet af så få elementer som muligt. 

"dogmeRUM2015” tager udgangspunkt i egenskaberne og karakteren af de eksisterende forhold, i enkelte virkemidler og i et præcist formsprog. Det er en fortælling igennem en meget fokuseret og bevidst form - en nødvendig enkelthed.

Fortællingen er det fysiske rum, som består af en serie af opholdsmuligheder i rummet. Det er en vej at betræde, en begivenhedsrækkefølge, et rum der opfordrer til bevægelse og interaktion: man kan sidde, læne sig op ad, ligge på, gå på, kravle på, klatre eller hoppe på. Det er en sammenstilling udspændt på en flade i et ganske særligt rum, på et ganske særligt sted i Hvidovre bymidte. 

På samme måde som skuespillerne agerer og skaber fortællingen i den af instruktøren givne ramme, bygger Hvidovres borgere ”dogmeRUM2015” efter arkitektens givne formprincip, og skaber dermed rummet. 

Fortællingen i filmen bliver rummet i arkitekturen. Mediet bliver det fysiske materiale, dvs. tømmerbjælkerne, tidsrummet er de 48 timer og stedet er Hvidovre Bymidte. Det er borgerinddragelse med nærhed og dialog mellem materie og mennesker. 

Både børn og voksne kan inddrages. De voksne kan løfte, holde, bore og samle, børnene kan male endefladerne på bjælkerne. 

”dogmeRUM2015” består af 150 stk. 200x200x3600mm ubehandlet høvlet tømmerbjælker, som er fastgjort til hinanden med ø25mm maskinskruer med møtrikker og spændeskiver. Endefladerne er malet i en ens farve, fx kraftig hul eller orange. 

Alt er samlet på stedet, i nuet. Det er helt enkelt.


Share this idea!

Comments

Image (140x140) Kære Ask,
Tak for et rigtigt stærkt forslag. Det er en rigtig fin blanding mellem filmidentitet og borgerinddragelse.
Da der er en del andre projekter under udvikling på området, tænker vi, at det måske er lidt for stort og omfattende – også i forhold til budget. For eksempel er hjørnet ved lyskrydset allerede afsat til et andet kunstprojekt. Måske skulle man udvælge et bestemt område på pladsen og holde sig inden for det? Det er en rigtig god idé at tage udgangspunkt i Dogme95, men vi efterspørger også nogle mere faste, konkrete og håndgribelige rammer, som tydeliggør og visualiserer film-delen i endnu større grad. Måske du kunne uddybe det tænkte formprincip/regelsæt lidt mere? Dertil efterspørger vi også en måde, hvorpå man kan engagere og aktivere borgerne. Har du måske et forslag til dette?
Ellers et rigtig godt bud – der er klart noget at arbejde videre med.
Date: 04/05/15 16:04 | View profile
Image (350x350) Kære Hvidovre Kommune

Tak for kritikken.

Idéen med dogmeRUM2015, er netop at den endelige form og placering først bliver til i udførslen og udelukkende af borgerne selv. Størrelsen kan derfor sagtens afgrænses til fx 75 elementer, dvs. Ca ½ størrelse af oplægget i modellen.

Her er en uddybende forklaring af konceptet som direkte sammenligning med filmens Dogme95:

Arkitekten (=instruktøren) definerer udelukkende:
1) Rammen (=scenen)
2) De rumdannende elementer (=rekvisitter)
3) Det formbærende princip (=reglerne) samt
4) Oplægget til funktionen (=følelsen).

Borgerne (=skuespillerne) vælger helt selv:
1) Den konkrete form.
2) Relation til stedet og
3) Den specifikke funktion o.lign (=personkaraktéren og/eller den konkrete handling).

Rammen (=scenen) er fladen i byrummet.

Rumdannende elementer (=rekvisitter) er fx 75 stk tømmerbjælker.

dogmeRUM2015 (=filmens fortælling og udtryk) bliver hermed selve den rumlige sammenstillingen og dets udtryk, som:
1) Funktionelt kan tilbyde ophold på, i, under, eller bevægelse igennem, på, hen over o.lign. samt
2) Kommenterer særlige karaktere på stedet, fx en retning, en vægflade, en flade o.lign.

Formprincippet (=reglerne) er flg.:
1) Tømmerbjælkerne må ikke tilpasses (ud over maks 3 stk. hulboringer for samlingerne, som skal holdes mindst 0,5m fra endefladerne).
2) Bjælkeenderne skal alle males på endefladerne (i ens farve, kraftig gul ell. orange). Børn kan være med her.
3) Samlinger skal udføres så vidt muligt som kryds, dvs at bjælker skal ligge forskudt af hinanden og ikke parallelt.
4) Tømmerbjælker ligger af på betonfliser, således at de friholdes af terræn ifht. fugt, for lettere græsplæneslåning o.lign.
5) Samlinger skal udføres således at elementer fastholdes formstabilt i alle retninger ifht statik på konstruktionen.
6) Sammenstillingen skal kunne udføres alene af muskelkraft, dvs der skal ikke anvendes løftehjælpemidler.

Det bliver helt sikkert en stor oplevelse både at være med til at udføre dogmeRUM2015 for voksne og børn, og det bliver helt sikkert også en oplevelse at udforske og benytte rummet efterflg.

Det helt enkelt :-)

/Ask

Date: 05/05/15 19:53 | View profile
You have to be a member to comment.

An idea by

Image (350x350) Ask Hvas


More images

Attachments

extension dogmeRUM2015.pdf