Start About Jury Ideas Contributors

GADERUM | Byen gror til!

Byen gror til! I Skt. Kjelds Kvarter hersker der i dag enestående lav hastighed. Planlægningen har disponeret generøst og området imponerer ved sin homogenitet, spatiøse gader hvor man kan se langt og de tætte landsbylignende områder. Et befriende område at opholde sig i, hvor mulighederne stadig står åbne for nye tiltag.

Vi foreslår en samlende strategi for kvarterets gaderum. Der skal skabes mulighed for beboerhaver, habitategnet pionernatur, vandtolerante trægrupper og hundredevis af vejtræer. Optimeres vejføringen efter gældende kommunale standarder opnås en potentiel gevinst i disponibelt gadeareal på 50.000m2, der kan gives tilbage til beboerne. Arealet kan omsættes til eksempelvis 1.500 nye privat- og nyttehaver efter samme princip som i Komponistkvarteret - et areal som potentielt sparer kommunen for 20% af de plejede asfalterede- og belagte arealer! Haverne spiller også en social rolle som transformator af de stedvist vindblæste og øde gaderum, og kan samtidig aflede regnvandet. 

Potentielt er der mulighed for en mangedobling af områdets eksisterende grønne arealers omfang, for ikke at tale om en unik rekreativ opgradering. Sammensætningen af beplantningens funktion afhænger af en række parametre, såsom mikroklima, vandoptag, forsinkelsvirkning og endelig, den æstetiske helhed. Vi foreslår der opereres med en flerårig plantediversitet, hvilket sikrer et omskifteligt og varieret bynaturbillede året rundt hvor beboerne skal på banen som de første! 

Skt. Kjelds Kvarter har en enestående mulighed for at undergå en anderledes type udvikling, hvor man ikke søgende vender blikket mod de feterede nabokvaterer, men istedet indad mod egne potentialer. Bydelen skal så at sige finde sin egen gangart, for rammerne er på plads - vi skal blot turde tage springet mod en ny type brokvarter - funderet på forhåndenværende ressourcer, beboernes engagement og en udogmatisk forestilling om brokvarterets potentiale. Alt sammen centreret om et naturligt hverdagsliv!You have to be a member to rate ideas.

Share this idea!

Comments

Image (139x139) Skriv noget
Date: 23/01/12 18:55 | View profile
Image (139x139) En rigtig god og helt sikkert bæredygtig idé med et stort livskvalitetsmæssigt potentiale
Date: 23/01/12 18:58 | View profile
Image (350x350) Skriv noget
Date: 23/01/12 22:47 | View profile
Hej Morten. Tak for din kommentar. Vi tror der er fat i noget. Også tak for din, Malene ;-).
Date: 23/01/12 22:50 | View profile
Image (350x350) Super flot projekt
Date: 24/01/12 10:46 | View profile
Image (350x350) How can this be accommodated in the current housing planning?Is there enough space.Good green idea though.
Date: 24/01/12 21:25 | View profile
Hi Ahmed. Again, i apologize for not having supplied our idea with an english version. But the concept is, that by optimizing the road profiles according to current standards, you potentially gain 20% of left over space, that can be given back to the citizens. Our proposal is, that this space should address the current climatatic issues, especially the so called 'monster rain phenomenon', that created havoc three times last years in terms of flooding and property destruction. A surplus is the fact, that the municipality potentially save maintenance costs, by giving back space to the inhabitants. There's multiple other arguments i can elaborate on, if you like.
Date: 24/01/12 21:57 | View profile
Image (350x350) Bæredygtighed er vores fælles afsæt, men for at kunne realisere visionerne bag skal alle gode intentioner først og fremmeste udtrykkes gennem handling. Grønne teknologier, lovgivning og krav gør ikke arbejdet alene. Grønne og smukke tiltag samt ændrede dagligdags vaner er essentielt i realiseringen af et bæredygtigt samfund og en bæredygtig by - det her projekt er et skridt i den rigtige retning.
Date: 25/01/12 08:55 | View profile
Hej Signe. Tak for dit bidrag her på siden. Vi er meget enige, og netop en platform som denne, er jo faktisk et godt sted at starte med de konkrete forestillinger. Det er ofte dem der skal til, for at bære igennem det store arbejde med at møde virkeligheden og stikke lidt til konventionerne. Fingrene krydset.
Date: 25/01/12 09:31 | View profile
Image (350x350) Hi very good image! I'd like to read a book in your garden
Date: 25/01/12 15:07 | View profile
Image (350x350) Wonderful project, very compliments.

Five stars.
Date: 27/01/12 17:50 | View profile
Image (139x139) Jeg går helt ind for det her!
Date: 30/01/12 20:29 | View profile
Image (139x139) I er virkelig et vældigt inspirerende indspark til diskussionen om byens vækst. Man kan sige i giver helt ny aktualitet til spørgsmålet om, hvordan byen egentlig gror! Det kunne være virkelig spændende, hvis I også kom tættere på konkrete forestillinger om hvordan 'den tredje natur' vil påvirke adfærden hos den del af den der er mennesker. Mange af jeres 'naturer' er hentet fra ikke-så-human-intensive biotoper og er indsat i høj-human-intensive biotoper, og det virkelig spændende i jeres visioner er jo, hvordan denne nye biotop vil udvikle sig med dette høje 'human-tryk' om man så må sige. Jeg er sikker på, at mange af dem er både levedygtige og diverse, men det kunne alligevel være meget fedt at få endnu mere at vide om, hvilke forestillinger I har om, hvordan man som bymenneske kan lever sit liv i udveksling med disse nye biotoper. Hvilke krav stiller de til, og muligheder giver de for et moderne byliv?
Date: 30/01/12 20:40 | View profile
Hej Katrine.

Tak for dit begejstrede og indsigtsfulde indspark. Det er helt sikkert et mulighedsfelt der vil blive belyst nærmere i forhold til konkretiseringsmulighederne i Skt. Kjelds Kvarter. Der er jo et væld af beboer- og brugerdrevne initiativer, og en lang praksis og konvention for plejeniveau og artsprefærencer hos myndighederne, som der skal gå op i en højere enhed. Men jeg mener der er masser af muligheder for det 'vilde' at træde ind. Det kræver selvfølgelig at man ikke er så optaget af at kultivere og styre, men den del skal der også være plads til i bynaturen. Tager du for eksempel en tur igennem Assistens Kirkegård er der jo et overbud af artsdiversitet - også 'sarte' ting som for eksempel bregner. Og det mener jeg at man må betegne som human-intensivt, hvis man ser på den adfærd og brug som byen har derinde. På High-line i New York er der små skilte der siger "tak fordi du passer på planterne". Lidt banalt, men det gave en god følelse at se at folk er glade for anlægget og ikke hærger det. Og der er jo et ekstremt 'human-tryk', som du formulerer det. Og når først det grønne får etableret sig, så er det jo også nemmere at opføre sig ordenligt, i det kvaliteterne er åbenlyse.
Date: 31/01/12 11:51 | View profile
Image (139x139) good idea
Date: 28/03/12 13:06 | View profile
You have to be a member to comment.

An idea by

TREDJE NATUR TREDJE NATUR
1 other ideas


More images