Start About Jury Ideas Contributors

RESERVOIR | Byen skyller over!

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd. Derfor foreslår vi en omdisponering af parkeringspladsen ved Dronningegården hvor der anlægges et vandreservoir der opsamler regnvand fra områdets mange karréer og samtidig holder byen fugtig i kommende tørkeperioder. Vandet indgår i beboernes husholdning og yder supportfunktion for områdets parker og træer. Varmeøeffekt, oversvømmelse og monofunktionalitet addresseres i ét greb, og skaber et rammeværk for Innosites mylder af gode idéer. Derved forædles boligsituationen for hundredevis af beboere og ikke mindst bylivsmæssigt er der noget helt nyt at opleve for tusindvis af årlige badelystne beboere, brugere og turister i området.

Da rent vand i stigende grad er ressourcekrævende at skaffe i Danmark, er det oplagt at høste regnvandet, som i andre lande. Løsningens kapacitet er skalérbar - Jo flere karréer der tilsluttes reservoiret og jo flere husholdninger der udnytter kapaciteten, desto hurtigere tjenes reservoirets anlægningsudgifter ind. Én årlig fyldning af reservoiret kræver blot at 6 lignende karréer tilsluttes, og vil derved kunne skaffe rent vand til 1.300 Københavnere, eller eksempelvis kunstvande over 3 gange arealet af Kongens Have - og med den aktuelle vandpris in mente udgør et fyldt bassin en værdi på 1.5 mio. kr! Reservoiret udføres i kalksten, der neutraliserer vandet for atmosfærens CO2 samtidig med at et system af aktive vandplanter renser vandet. Mikroklimatisk vil vandets fordampning køle byen og skabe en urban oase i et tæt bebygget kvarter, hvor flora og fauna trives. 

Vand er fundamentalt for alt levende, og en ultimativ rekreativ ressource. Reservoiret vil have en bred appeal i det veldefinerede rum som den åbne Karré af Kay Fisker og Svenn Eske Kristensen skaber. Når byen lever bedst, er byen i ligevægt, brugerne interagerer positivt med hinanden og udnytter byens og naturens muligheder!You have to be a member to rate ideas.

Share this idea!

Comments

Fantastisk, poetisk, inspirerende - og praktisk realiserbart.
Date: 23/01/12 14:47 | View profile
Image (139x139) Great view but too expensive to do.
Date: 23/01/12 18:14 | View profile
Hi Simon. Thanks for your comment. Actually, our initial calculations show this project propably will earn itself back within a reasonable period of years. Sorry for only a danish pdf, but time was limited ;-).
Date: 23/01/12 18:42 | View profile
Image (139x139) Rigtig godt projekt med et faktisk ret vidtrækkende perspektiv
Date: 23/01/12 19:07 | View profile
Image (350x350) Alle elsker vand!
Date: 23/01/12 22:49 | View profile
Ja, hvis bare ikke det ender i kælderen.
Date: 23/01/12 22:54 | View profile
Image (350x350) Skriv noget
Date: 24/01/12 10:44 | View profile
Image (350x350) Spændende forslag, der skaber et inspirerende og levende byrum samtidig med at der tages hånd om en af tidens største udfordringer - vand!(de steder vi ikke vil ha' det...)
Date: 24/01/12 12:34 | View profile
Lyder som en idé, der vil sætte København på verdenskortet over fremsynende byer
Date: 24/01/12 13:00 | View profile
Image (350x350) Good aesthetic view! I have some question:

1.What about availability of such large area especially in the current housing stock?
2.Denmark is a cold climate so how will you ensure the freezing of the water?
3.Rain water is a good commodity but how will you ensure its purity as CO2 and other environmental gases will be absorbed ?
4.How would you prevent the algae formation in such large area(pond) ?
Date: 24/01/12 21:22 | View profile
Image (139x139) Post a comment...
Date: 24/01/12 21:45 | View profile
Image (139x139) upsss,!!!
Date: 24/01/12 21:46 | View profile
Hi Ahmed. Thanks for your input and concerns for our concept. This is of course a visionary statement, that does not take in to account every practical aspect, bur more so hopes to raise awareness on the climatic changes, and the potential amenity value, that could be gained, if for example rainwater were addressed not solely as a problem, but also as a great potential.
1. Copenhagen is at the moment facing enormous structural changes in the the motorized part of the infrastructure. Also, I've personally always been disappointed with the large parking-lot as a central space to this beautiful tile housing project. So the location was obvious to us, and also we're trying to push forward the notion, that maybe we have to face the fact, that the city we know so well, may have to be reshaped once again. Utopia, but still within what could be actually done.
2. Actually the winter is rarely that cold here, and a basin this deep probably wouldn't freeze solid, and hence still maintain it's primary function. But ice-skating would be lovely!
3-4. This is more speculative, but we propose using lime-stone in the basin, which is a local resource in denmark. The chalk would neutralize the gasses and improve on the water quality. Chalk is being used in a danish innovative approach to cleaning the polluted water from the roads. It's called double porous filtering. There's also an idea of using natural cleaning, via an water based eco system, that cleanse the water. This is a well known practice in the pool industry.

All this is hinted in the attached pdf (danish only, sorry).
Date: 24/01/12 22:17 | View profile
Smukt, Mr. Rafn!
Date: 25/01/12 17:27 | View profile
Der takkes!

Date: 26/01/12 21:58 | View profile
Image (350x350) Greatest idea of the contest.

Five stars even here.
Date: 27/01/12 17:52 | View profile
Image (350x350) Jeg kan godt forstå hvorfor i har valgt at arbejde med dette byrum. Se her hvad jeg fandt omkring baggrunden for Dronningegården:

"Steen Eiler Rasmussen... blev formand for et udvalg af arkitekter der efter denvedtagne saneringsplan "skulle arbejde for harmoni i den kommende bebyggelse"...
Sers hjertebarn, en square efter londonsk forbillede blev skabt i dronningegårde, men derpå omgående "saboteret": bænke og borde blev fjernet, og totalparkering indført. Ak: "Pladsen skulle have været en grøn forgård til kongens have"
-skæv og national, Hans Helge Madsens. S. 236

Jeres Projekt er et godt bud på en fin fortolkning af de gamle visioner... Jeg ville gå via Dronningegården op mod Nørreport, hvis man kunne dufte regnvand på vejen.
Date: 05/02/12 17:35 | View profile
Hej Christian, Tak for dit input og referencen til Steen Eiler Rasmussens oprindelige idé! Et sted som Dronningegården kunne netop blive et byrum hvor man hylder frihed og fauna, fremfor døvt og blindt at bevare parkeringspladsens tomhed.
Date: 06/02/12 10:58 | View profile
You have to be a member to comment.

An idea by

TREDJE NATUR TREDJE NATUR
1 other ideas


More images