Start About Jury Ideas Contributors

ACCESSIBLE EVERYDAY FOR EVERYBODY

INTUITIV TILGÆNGELIGHED - LØSNINGER DER TALER TIL SANSERNE

Ved at tage udgangspunkt i de primære handicapgrupper og se nærmere på deres enkelte behov for at kunne begå sig let i samfundet, har vi kunne opstille en række fælles problemstillinger. Ved at løse disse problemstillinger ud fra de enkelte behov, skabes en samlet løsning på de mange udfordringer, som der stilles til en tilgængelig og ligeværdig indgang. 

Hvis man virkelig ønsker at gøre et samfund mere tilgængeligt for alle, er det ikke nok at designe en niveaufri indgang. Det handler om at tænke ligeværdighed, med omtanke for den enkles behov. Fx hvordan identificere og betjener en svagtseende, hørehæmmet eller en udviklingshæmmet person selve åbningen af døren? Eller hvordan betjener en kørestolsbruger for højt placerede kommunikationssystemer? Vores forslag til en tilgængelig og ligeværdig hverdag tager udgangspunkt i 8 primære handicapgrupper: 
  • Allergi 
  • Gang-arm-hånd 
  • Hørehæmmede 
  • Kørestol 
  • Læsevanskeligheder 
  • Svær overvægt 
  • Synshandicap 
  • Udviklingshæmmede 
De 8 primære brugergrupper har forskellige, og i nogle tilfælde modstridende, behov. Vi har oplistet de 8 primære brugergruppers fælles behov og angivet mulige løsninger til hvert behov, for at kunne prioritere hvilke løsninger der er de vigtigste at fokusere på. Vi har derudfra indkredset nogle kerne-behov, som er fælles for flere handicapgrupper og dermed danner grundlag for en optimal løsning på problemstillingen: Accessible Everyday. 

De væsentligste behov er følgende: 
Barriere fri indgang Vi vil løfter betydningen af niveau-fri indgang til et plan, hvor alle 8 brugergrupper har lige adgang til by og samfund 
Kommunikation Et design der med sin klare udformning gør betjeningen intuitiv og enkel. 
Automatik En dør som byder på en let, flydende og tryg passage, for alle brugere - uanset hvor langsomt man passerer indgangen. 
Betjening Fokus på følelse af komfort, sikkerhed og brugervenlighed ved betjening af døren 
Identifikation Et design der støtter behovet for at vide om man er på rette sted! You have to be a member to rate ideas.

Share this idea!

Comments

You have to be a member to comment.

An idea by

Image (350x350) Force4 Architects